top of page

Pædagogisk tilgang

Vi appellerer til sårbare unge med behov for ro og harmoni, og som trives i et lille genkendeligt og overskuelige læringsmiljø. Hos STU-Kildemarken er der 2 gennemgående voksne, der sikrer at den unge oplever kontinuitet og forudsigelighed, som er med til at skabe harmoni, stabilitet og tryghed.

Vi står implicit for et familiært miljø, som vil være fundamentet i relationsopbygningen, hvilket er essentiel for udvikling af de sociale og personlige færdigheder. Færdighederne udvikles i form af meningsfulde og reelle projekter, der har nødvendighed og relevans. Det vurderer vi understøtter den enkeltes motivation, stolthed og medejerskab. Gruppens størrelse vil variere i antal, men vi ønsker at være en lille skole, hvor der er tid og plads til at omfavne den enkelte.

Målgruppe

Vi optager sårbare unge med blandede udfordringer. Det centrale i vores optag af elever er, at vi har en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om den enkelte unge vil kunne indgå komplementært i den eksisterede gruppe af unge.

Den unge skal kunne se sig selv i vores skitserede struktur og daglige rutiner, og have interesse og lyst til at indgå i et praktisk/ kreativt miljø. Vi optager ikke misbrugere

Progression & varighed

Det er vigtigt at den unge oplever hyppige succeser. Det indtænkes i dagligdagen, blandt andet ved at vi udsteder beviser på opnåede nye færdigheder. Eksempelvis: 1. hjælpskursus, hygiejnebevis, frivillighed, håndtering og sikkerhed af maskiner, kompetencebevis indenfor div. tilegnede praktisk kundskaber. Efter endt uddannelse indgår disse diplomer som bilag i det samlede uddannelsesbevis fra STU-Kildemarken.

En anden vigtig del af udviklingen af den unge er, at være noget for andre. Derved opnås der en tilfredsstillende følelse af at kunne bidrage, blive værdsat og anerkendt af andre. Dette understøtter vi blandt andet ved hjælp af frivillighed, hvor STU-Kildemarken opsøger små gøremål til glæde og gavn for andre medborgere.

bottom of page