top of page

Info til forældre

Samarbejdet med forældre og pårørende omkring den unges trivsel og udvikling er et meget væsentligt område hos STU-Kildemarken. Vi rykker den enkelte unge bedst, når vi arbejder godt sammen. For STU- Kildemarken er det vigtigt, at nøglepersoner i den unges liv kender stedet og de gennemgående personer. Dette opnås blandt andet ved individuelt aftalte møder.

Vi hilser gerne forældre og pårørende velkommen til indledende orienteringsmøde, så man kan få en fornemmelse af stedet.

Kontakt

Kim Hassø: 61 67 88 67 

Karin Hassø: 29 27 28 52

bottom of page